ข้อมูลกลุ่มไม้ผล
 ข้อมูลกลุ่มไม้ผล
 ข้อมูลกลุ่มไม้ผล
<<กลับ  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา (23 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
สวนกวินทิพย์  (22 เมษายน 2563 : 08.30 น.)
กลุ่มไม้ผล (6 กันยายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156995
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565