การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <<กลับ  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (13 สิงหาคม 2563 : 09.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 (28 เมษายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (16 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (13 กรกฎาคม 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (10 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน เมษายน 2563 (12 พฤษภาคม 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2563 (9 เมษายน 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (13 มีนาคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน มกราคม 2563 (21 กุมภาพันธ์ 2563 : 08.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (15 มกราคม 2563 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (8 ธันวาคม : 08.00 น.)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (17 เมษายน 2563 : 08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 (28 ตุลาคม 2562 : 10.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (6 พฤศจิกายน 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือน กันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562 : 09.00 น.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 สขร.  (5 กันยายน : 09.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (7 สิงหาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (23 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (สขร.1) (12 กรกฎาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.1) (19 มิถุนายน 2562 : 09.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนเมษายน 2562) (30 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือนมีนาคม 2562) (11 เมษายน 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (12 มีนาคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (14 กุมภาพันธ์ 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (14 มกราคม 2562 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  (11 ธันวาคม 2561 : 08.00 น.)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (1 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48496
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565