ข่าวประชาสัมพันธ์
   หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
13 view
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 : 11.00 น.
สอบถามข้อมูล
 มาตรการให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250806
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565