ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
128 view
วันที่ 4 มกราคม 2564 : 15.00 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117015
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565