การจัดซื้อจัดจ้าง
   หน้าแรก >>  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผูู้ชนะเสนอราคาจ้าง โึีครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังประปาทรงแชมเปญ)บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก
14 view
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 : 08.00 น.
สอบถามข้อมูล
                                                    สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250811
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565