ข่าวประชาสัมพันธ์
   หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
191 view
วันที่ 30 มีนาคม 2563 : 08.00 น.
สอบถามข้อมูล
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ซึ่งเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.oopmung.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563” หรืองานฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลอูบมุง โทรศัพท์ 042-286945
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
25966
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565