ข่าวประชาสัมพันธ์
   หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้ แอปพลิเคชั่น (AOT Airporst Application) เพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสาธารณสุข
203 view
วันที่ 28 เมษายน 2563 : 08.00 น.
สอบถามข้อมูล
 ประชาสัมพันธ์การใช้ แอปพลิเคชั่น (AOT Airporst Application) เพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสาธารณสุข

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
25906
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565