ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
12 view
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 : 15.30 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250844
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565