ข่าวรับสมัคร
   หน้าแรก >> ข่าวรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
71 view
วันที่ 8 มกราคม 2564 : 15.25 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117009
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565