ข่าวรับสมัคร
 
 ข่าวรับสมัคร <<กลับ  
ประกาศผลการสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (14 สิงหาคม 2563 : 15.30 น.)
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 สิงหาคม 2563 : 17.00 น.)
ประกาศ ยกเลิกการรับโอนตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เกิน 60 วัน (31 กรกฎาคม 2563 : 16.00 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) (9 มิถุนายน 2563 : 16.00 น.)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลัดเทศบาล) (2 มกราคม 2562 : 11.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (26 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล (ผอ กองคลัง) (4 พฤศจิกายน 2562 : 16.00 น.)
ประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (6 กันยายน 2562 : 10.00 น.)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น (8 กรกฎาคม 2562 : 10.00 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (16 กรกฎาคม 2561 : 12.57 น.)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอูบมุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 มกราคม 2561 : 11.58 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48542
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565