กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในนามตัวแทนของประชาชนชาวตำบลอูบมุง ขอขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง โดย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 2 ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 เมตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอูบมุงเหนือ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในนามตัวแทนของประชาชนชาวตำบลอูบมุง ขอขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง โดย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 2 ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 เมตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอูบมุงเหนือ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
161 view
วันที่ 10 เมษายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในนามตัวแทนของประชาชนชาวตำบลอูบมุง ขอขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยแล้ง โดย หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 2 ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก 60 เมตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอูบมุงเหนือ เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
25960
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565