กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดน่าซื้อ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารมีความรู้และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดน่าซื้อ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารมีความรู้และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
133 view
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดน่าซื้อ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารมีความรู้และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26306
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565