กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ​ส่งเสริมคุณภาพ​ชีวิต​ผู้​พิการ​ใน​เขตเทศบาล​ตำบลอู​บ​มุง​ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้พิการ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพของผู้พิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ​ส่งเสริมคุณภาพ​ชีวิต​ผู้​พิการ​ใน​เขตเทศบาล​ตำบลอู​บ​มุง​ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้พิการ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพของผู้พิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
52 view
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ​ส่งเสริมคุณภาพ​ชีวิต​ผู้​พิการ​ใน​เขตเทศบาล​ตำบลอู​บ​มุง​ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้พิการ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพของผู้พิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48521
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565