กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 โดยการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน และสำรวจพันธุ์พืชเพื่อจัดทำบัญชีในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 โดยการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน และสำรวจพันธุ์พืชเพื่อจัดทำบัญชีในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง
9 view
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 โดยการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน และสำรวจพันธุ์พืชเพื่อจัดทำบัญชีในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250790
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565