กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนหวาย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนหวาย
8 view
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนหวาย

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250818
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565