กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
142 view
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 : 11.00 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของเทศบาลตำบลอูบมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
140598
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565