กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
106 view
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 : 16.30 น.
สอบถามข้อมูล
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง
แบบ ผ.ถ. 4/5 และแบบ ส.ถ. 4/5

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
140623
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565