กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับตำบล) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลอูบมุง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับตำบล) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลอูบมุง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
9 view
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานดำเนินโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับตำบล) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลอูบมุง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง  

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250819
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565