กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 11 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตหมวกจากกล่องกระดาษและผลิตดอกไม้จากถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 11 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตหมวกจากกล่องกระดาษและผลิตดอกไม้จากถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
32 view
วันที่ 11 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 11 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยะสร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตหมวกจากกล่องกระดาษและผลิตดอกไม้จากถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48498
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565