กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุงจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง เพื่อให้สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุงจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง เพื่อให้สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5
11 view
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุงจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง เพื่อให้สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250829
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565