กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วย นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปี 2564 (7 วันอันตราย) ระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 และมอบค่าตอบแทนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจภายในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วย นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปี 2564 (7 วันอันตราย) ระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 และมอบค่าตอบแทนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจภายในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง
44 view
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วย นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ประจำปี 2564 (7 วันอันตราย) ระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 และมอบค่าตอบแทนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจภายในเขตเทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117029
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565