กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 24 เมษายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธิเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน การเข้าเวรยามสำนักงานในเวลาพักเที่ยง เวลากลางคืน และวันหยุดราชการ รวมถึงการติดตามเร่งรัดการจัดทำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงาน แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 24 เมษายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธิเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน การเข้าเวรยามสำนักงานในเวลาพักเที่ยง เวลากลางคืน และวันหยุดราชการ รวมถึงการติดตามเร่งรัดการจัดทำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงาน แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
153 view
วันที่ 24 เมษายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 24 เมษายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธิเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน การเข้าเวรยามสำนักงานในเวลาพักเที่ยง เวลากลางคืน และวันหยุดราชการ รวมถึงการติดตามเร่งรัดการจัดทำโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงาน แผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26301
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565