กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ตำบลอูบมุงโดยนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นผู้กล่าวรายงานการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 2 หลัง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ตำบลอูบมุงโดยนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นผู้กล่าวรายงานการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 2 หลัง
71 view
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ตำบลอูบมุงโดยนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นผู้กล่าวรายงานการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) จังหวัดอุดรธานีหลังที่ 276 บ้านนางสาวอัมพิกา ทิพพกัน บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2.โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) จังหวัดอุดรธานีหลังที่ 277 บ้านนายประเดิมชัย ศรีแสนเมือง บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
34448
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565