กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง และดำเนินการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา ณ บริเวณวัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง และดำเนินการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา ณ บริเวณวัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง
79 view
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง และดำเนินการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเขา ณ บริเวณวัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
34450
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565