กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 9 ธันวาค 2563 นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
วันที่ 9 ธันวาค 2563 นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
114 view
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 9 ธันวาค 2563 นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองวัวซอ" ซึ่งมีเทศบาลตำบลกุดหมากไฟเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา และมี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองวัวซอในครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาลตำบลอูบมุง เทศบาลตำบลภูผาแดง เทศบาลตำบลโนนหวาย
และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117034
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565