กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 8 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลอูบมุง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง
วันที่ 8 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลอูบมุง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง
35 view
วันที่ 8 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 8 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลอูบมุง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48530
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565