กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชต นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง กล่าวต้อนรับ พันเอก ไพฑูรย์ คำยอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป ประธานจัดประชุมรับทราบข้อมูลเตรียมการฝึกทดสอบแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชต นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง กล่าวต้อนรับ พันเอก ไพฑูรย์ คำยอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป ประธานจัดประชุมรับทราบข้อมูลเตรียมการฝึกทดสอบแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง
44 view
วันที่ 21 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชต นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง กล่าวต้อนรับ พันเอก ไพฑูรย์ คำยอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป ประธานจัดประชุมรับทราบข้อมูลเตรียมการฝึกทดสอบแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
58040
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565