กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไอซีที เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไอซีที เทศบาลตำบลอูบมุง
190 view
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายไพรสูน คำยอง รองนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมไอซีที เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117024
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565