กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอูบมุง ชั้น 3
สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอูบมุง ชั้น 3
187 view
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอูบมุง ชั้น 3
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
140615
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565