กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลอูบมุง นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากธารน้ำใจพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิต - 19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุงจำนวน 22 ราย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลอูบมุง นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากธารน้ำใจพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิต - 19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุงจำนวน 22 ราย
8 view
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลอูบมุง นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากธารน้ำใจพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิต - 19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอูบมุงจำนวน 22 ราย 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250854
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565