กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ทั้ง 6 แห่ง จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 - เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู - เวลา 14.00 น. ณ พีซี คาวบอยทาวน์ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ทั้ง 6 แห่ง จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 - เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู - เวลา 14.00 น. ณ พีซี คาวบอยทาวน์ จังหวัดหนองบัวลำภู
47 view
วันที่ 08.00 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอูบมุง ทั้ง 6 แห่ง จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 
- เวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู
- เวลา 14.00 น. ณ พีซี คาวบอยทาวน์  จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
58020
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565