กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 26 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องมณฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 26 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องมณฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
92 view
วันที่ 26 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 26 กันยายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องมณฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117042
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565