กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 30 กันยายน 2563 นำโดย ท่านรองนายกเทศมนตรี/ท่านปลัดเทศบาล/ท่านรองปลัดฯ พนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง มอบถังขยะแบบแยกประเภท ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน และวัดเขาช่องชาด ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว
วันที่ 30 กันยายน 2563 นำโดย ท่านรองนายกเทศมนตรี/ท่านปลัดเทศบาล/ท่านรองปลัดฯ พนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง มอบถังขยะแบบแยกประเภท ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน และวัดเขาช่องชาด ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว
123 view
วันที่ 30 กันยายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 30 กันยายน 2563 
นำโดย ท่านรองนายกเทศมนตรี/ท่านปลัดเทศบาล/ท่านรองปลัดฯ พนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง มอบถังขยะแบบแยกประเภท ณ ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน และวัดเขาช่องชาด ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117012
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565