กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง และ นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูลมุง นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรมก่อสร้างซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ราย นายถาวร คลังกลาง บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง และ นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูลมุง นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรมก่อสร้างซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ราย นายถาวร คลังกลาง บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
217 view
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง และ นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูลมุง นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรมก่อสร้างซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ราย นายถาวร คลังกลาง บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกผักหอม ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117040
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565