กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
88 view
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 : 09.00 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26319
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565