กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคูคลองลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ที่เป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคและทำเกษตรกรรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคูคลองลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ที่เป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคและทำเกษตรกรรม
194 view
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคูคลองลำห้วยไร่ หมู่ที่ 4 ที่เป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคและทำเกษตรกรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117033
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565