กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ปลูกต้นพยุง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณริมรั้วลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ปลูกต้นพยุง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณริมรั้วลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอูบมุง
200 view
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ปลูกต้นพยุง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณริมรั้วลานอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26016
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565