กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> เทศบาลตำบลอูบมุง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (()COVID - 19()) ในสถานที่ราชการที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (()COVID - 19()) โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสทุกจุด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
เทศบาลตำบลอูบมุง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (()COVID - 19()) ในสถานที่ราชการที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (()COVID - 19()) โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสทุกจุด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
166 view
วันที่ 13 เมษายน 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 13 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลอูบมุง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (()COVID - 19()) ในสถานที่ราชการที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (()COVID - 19()) โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสทุกจุด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
26020
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565