กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จัดบูธนิทรรศการ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จัดบูธนิทรรศการ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
46 view
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จัดบูธนิทรรศการ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหวาย  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
34449
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565