กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปี 2563 (กลุ่มผู้นำ/แกนนำ, กลุ่มประชาชนทั่วไป, กลุ่มข้าราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอูบมุง ชั้น 3
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปี 2563 (กลุ่มผู้นำ/แกนนำ, กลุ่มประชาชนทั่วไป, กลุ่มข้าราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอูบมุง ชั้น 3
38 view
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ปี 2563 (กลุ่มผู้นำ/แกนนำ, กลุ่มประชาชนทั่วไป, กลุ่มข้าราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอูบมุง ชั้น 3

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
34461
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565