กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง จัดโครงการรวมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันปัญหายาเสพติด แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง จัดโครงการรวมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันปัญหายาเสพติด แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5
15 view
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง จัดโครงการรวมพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันปัญหายาเสพติด แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 5

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250813
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565