กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคูคลองในพื้นที่ลำห้วยขมิ้น บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนชาวตำบลอูบมุงและพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคูคลองในพื้นที่ลำห้วยขมิ้น บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนชาวตำบลอูบมุงและพื้นที่ใกล้เคียง
10 view
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลอูบมุง ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคูคลองในพื้นที่ลำห้วยขมิ้น บ้านหนองคำ หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค-บริโภคของประชาชนชาวตำบลอูบมุงและพื้นที่ใกล้เคียง
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250849
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565