กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำปี 2564 และมีนายพรเทพ หินัญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สวนมะม่วงไร่ไข่มุก บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำปี 2564 และมีนายพรเทพ หินัญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สวนมะม่วงไร่ไข่มุก บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
6 view
วันที่ 10 กันยายน 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำปี 2564 และมีนายพรเทพ หินัญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สวนมะม่วงไร่ไข่มุก บ้านห้วยไร่บูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250831
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565