กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายธรรมะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ ถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายธรรมะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ ถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
32 view
วันที่ 11 กันยายน 2563 : 06.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่  11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลอูบมุงได้จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายธรรมะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ณ ถนนสายธรรมะตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48532
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565