กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ มอบหมายให้ นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ วัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ มอบหมายให้ นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ วัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
112 view
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายจรูญ  บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ มอบหมายให้ นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเจน คุณโชติ นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ  ณ วัดเขาช่องชาด ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
48525
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565