กิจกรรมสำนักงาน
   หน้าแรก >> กิจกรรมสำนักงาน >> วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี วินัยของข้าราชการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี วินัยของข้าราชการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
7 view
วันที่ 6 กันยายน 2564 : 08.30 น.
สอบถามข้อมูล
  วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัดเทศบาลตำบลอูบมุง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี วินัยของข้าราชการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : official@oopmung.go.th
สถิติผู้เข้าชม
250835
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565