กิจกรรมสำนักงาน
 กิจกรรมสำนักงาน
 กิจกรรมสำนักงาน
 โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ปี 2562 ........
 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 - 08.30 น. 195 view
 กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นรัก ฮักกันตลอดไป” ........
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 08.30 น. 241 view
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ........
 วันที่ 12 มกราคม 2562 - 08.30 น. 287 view
 วันปิยะมหาราช ........
 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 - 08.30 น. 285 view

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
88342
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565