ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
 
   หน้าแรก >> ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
      ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
 
 
 
::
สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
  ::
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
  ::
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
  ::
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945
  ::
oopmungofficial07@gmail.com
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmungofficial07@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
250826
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565