ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
   หน้าแรก >>  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนุ ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
 
 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนุ ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
 
เผยแพร่เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2562 14.00 น.       
 

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
117007
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565