แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 พฤศจิกายน 2563 : 16.00 น.)
แผนดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (26 มีนาคม 2562 : 14.00 น.)
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (24 ตุลาคม 2562 : 16.00 น.)
แผนดำเนินงาน ปี 2561 (0 ตุลาคม 2561 : 08.00 น.)
แผนดำเนินงาน ปี 2560 (0 ตุลาคม 2560 : 08.00 น.)
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 (0 พฤศจิกายน 2561 : 08.00 น.)
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (0 พฤศจิกายน 0 : 08.00 น.)

สำนักงานเทศบาลตำบลอูบมุง
Oopmung Subdistrict Municipality Office.
หมู่ที่ 1 ถนนอุดรธานี - อูบมุง ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220
โทรศัพท์ : 0-4228-6945 โทรสาร : 0-4228-6945 e-mail : oopmung.official@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม
156989
เริ่มใช้งาน : 1 ตุลาคม 2561
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 – 2565